Søknader og skjemaer

Skjemaer

Søknadsskjema for grunnskolen

Innmeldingsskjema med elevkontrakt for grunnskolen Last ned til egen maskin, skriv ut, fyll ut, signer og send til skolen.

Søknadsskjema for videregående skole – slottsfjelletvgs.no

Innmeldingsskjema for fritidshjemmet (SFO)

Påmeldingsskjema for sommeruker på SFO

Utmeldingsskjema Last ned til egen maskin, fyll ut, skriv ut, signer og send til skolen.

Søknad om redusert sats Last ned til egen maskin, fyll ut, skriv ut, signer og send til skolen.

Søknad om fritak fra pliktig undervisning

Melding om fritak fra aktiviteter grunnet annen religion/livssyn