Læreplanen

Å være lærer i en Steinerskole gir stor frihet. Som bakteppe for din undervisning har du de godkjente læreplanene, skolens kultur og tradisjon. Ved siden av deg dine kolleger og deres erfaring og kompetanse. Foran deg har du din klasse, dine elever.

Det er et stort ansvar å ha friheten til å velge ut, slå sammen, legge til og utheve momenter og ikke minst velge metoder hver dag, hver uke og i hver periode. Alt det som sammenfattes i din egen årsplan og i skolens arbeid med lokale læreplaner.

Læreplanene for grunnskolen og videregående finnes på steinerskoleforbundet sine nettsider og kan lastes ned her.