Vestskogen Kulturskole

Vestskogen kulturskole er en foreldredrevet medlemsforening som organiserer instrument- og musikkundervisning for medlemmene. Alle barn i skolealder kan være medlem. Aktivitetene foregår i lokalene til Steinerskolen i Vestfold.

Foreningen driftes av et styre – valgt blant medlemmenes foreldre. Instruktørene hyres inn av styret.

Aktivitetene finansieres i hovedsak gjennom aktivitetsavgift og en andel av overskuddet fra vår- og julemarked (Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Vestfold).

Påmelding til aktiviteter i juni og desember. Annonseres her og i Facebook-gruppe.

Styret kan kontaktes på e-post vestskogenkulturskole@gmail.com