3. klasse

FABLENES, LEGENDENES OG NATURSAGNENES VERDEN

3.klasse er undringens år. Åtteåringene undrer seg over alt de ser og hører. Undringen har en egen kvalitet. Det er viktig å ivareta og støtte opp under barnets undring og nysgjerrighet på livet. Lærerens oppgave er å formidle at barnet trengs og har en plass i verden, uten nødvendigvis å si dette direkte.
Gjennom legendene og fablene lærer barna om ulike måter å forholde seg til hverandre og verden i sin helhet. De sterke bildene bringer viktige moralske impulser inn i barnas liv uten å moralisere. Her legges kimen til at barnet kan få et indre ønske om å virke positivt inn i verden.
Stikkord for 3.klasse er linjeføring og tallforståelse. Gjennom rytme og bevegelse lærer de gangetabellen. De leker butikk med kasser med plass til bare ni mynter av en sort. Slik lærer de titallsystemet og veksling (menteregning) gjennom praktisk erfaring. I male- og tegneundervisningen øves det på å la detaljene tre mer fram og å sette bildene innen sammenheng. Elevene lærer å hekle, hente opp løkker og føre dem videre, – akkurat som de henter opp ord og danner setninger. Elevene får svømmetrening.