4. klasse

SKAPELSEN OG URYRKENE

De frodige fantasikreftene avtar noe i styrke. Barna ser seg selv atskilt fra verden og kan ha dype følelsesmessige reaksjoner på det. Barnet vurderer relasjonene det har med andre og reflekterer over dem. Barna kan oppleve tvil og ensomhetsfølelse. Etterhvert oppstår en ny form for våkenhet og bevissthet som gir grunnlag for en nyblomstring. Barnet uvikler en bevissthet om sitt eget jeg, begynnelsen på en ny fase i livet. Skolen møter dem med en tilsvarende begynnelse i fortellerstoffet: skapelsen, det gamle testamentet og uryrkene. De får prøve seg som bonde, skogbruker/tømrer, fisker og gruvearbeider. Ikke minst får de oppleve uryrkenes slit, strev og hverdagsdrama gjennom norske forfattere som Hamsun, Bojer, Falkberget og Scott. I norskundervisningen standardiseres skriften i form av løkkeskrift og grammatikk vektlegges mer. I regningen lærer de mål og vekt og øver på hoderegning.
I musikk får barna undervisning i strykeinstrumenter. Fagen engelsk og tysk, tegning/maling, håndarbeid og eurytmi fortsetter videre. Mens bevegelse på tidligere trinn inngikk som integrert del avundervisningen, innføres nå et eget gymnastikkfag.