Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring Steinerskolen i Vestfold

Hvilke personopplysninger behandler Steinerskolen i Vestfold?

Steinerskolen i Vestfold samler inn opplysninger om deg som interessent, søker eller elev for å kunne gi best mulig og relevant informasjon. Vi behandler og oppbevarer dine personopplysninger med respekt og forsiktighet. Registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale og/eller samtykke. Her kan du lese mer om hvordan vi tar vare på dine personopplysninger.

Steinerskolen i Vestfold behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen,

telefonnummer, personnummer, mailadresse, karakterer fra tidligere skoleår på grunnskolen, grunnlag for termin-/standpunktkarakterer inneværende skoleår, fravær og evt. dokumentasjon på fravær og avgiverskole. Steinerskolen i Vestfold oppbevarer papirer fra eksterne instanser på enkelte elever. Steinerskolen i Vestfold oppbevarer også referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven.

Foresatte: Navn, adresse, telefonnummer, evt. hvem som har den daglige omsorgen og mailadresse.

Hvilke formål bruker Steinerskolen i Vestfold disse personopplysningene til?

Steinerskolen i Vestfold bruker disse opplysningene for å ivareta ansattes, elevers og foresattes interesser. Personnummer brukes for å få de digitale systemene som ivaretar skole-hjemsamarbeidet til å fungere.

Hva er det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger?

Rettslig grunnlag er Friskoleloven, Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven med forskrifter.

Hvem utleverer Steinerskolen i Vestfold personopplysninger til?

Klasselister kun med navn kan utleveres til elever ved forespørsel.

Offentlige instanser kan innhente opplysninger om en elev når det er relevant, og elev og foresatte (hvis eleven er under 18 år) har gitt samtykke. De kan også innhente opplysninger om en ansatt når det er relevant og den ansatte har gitt sitt samtykke.

Hvis andre spør etter personopplysninger skal det alltid avklares med daglig leder i forkant av en evt. utlevering av personopplysninger.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Referat fra elevsamtaler og fagsamtaler, samt grunnlag for termin- og standpunktkarakterer makuleres når klagefristen er gått ut. Øvrige personopplysninger om elever og foresatte blir i utgangspunktet oppbevart i 10 år. Fravær og karakterer lagres i datasystemene SkoleArena og Extens fra IST. Systemet er passordbeskyttet, og tilgang gis etter behov/stilling.

Hvilke rettigheter har den registrerte?

Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger Steinerskolen i Vestfold har om vedkommende. Den har også rett til å få korrigert og evt. slettet opplysninger som ikke er nødvendige å oppbevare.