Videregående skole

Ønsker du en spennende og variert skolehverdag? Der fordypning og kreativitet erstatter eksamensjag og puggepress. Vil du gå på en videregående skole som også er opptatt av å utvikle deg som menneske? Du får generell studiekompetanse og kan søke videre utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.

Vil du vite mer om steinerskolens videregående tilbud i Vestfold, besøk vår hjemmeside