Foreldreutvalget (FU)

Alle foreldre som har barn i skolen og barnehagen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et foreldreutvalg (FU) ved at hver klasse/barnehagegruppe velger en representant. FU er foreldrestemmen overfor skolen, og skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FU møtes vanligvis en gang i måneden, hvor også daglig leder ved skolen deltar.

Steinerskolen er en privat skole, og for å kunne driftes er den avhengig av dugnadsinnsats fra oss foreldre. Det er mange praktiske oppgaver vi foreldre kan hjelpe til med: Markedene styrker det sosiale samholdet og overskuddet deles med bl.a. skolen og barnehagen. Dugnadene bidrar til reduserte utgifter ved mindre behov for å engasjere eksterne håndverkere. Alle aktivitetene vi engasjerer oss i skaper en tilhørighet, og viser barna våre at vi bryr oss om hvordan de har det.

Det forventes at foreldrene ved skolen bidrar med:

 • Arbeid i forbindelse med markedene (dugnad/produksjon, baking, vakter)
 • Dugnadsarbeid utenom markedene
  • Høstdugnad, 2. klasse.
  • Vårdugnad, 3. klasse.
  • Maledugnad, 8. klasse.
  • Vaskedugnad. Alle klasser. Rundgang innad i klassen, slik at alle deltar ca. hvert tredje år.
 • Arrangering av 17. mai (4. og 5. klasse) samt bidra med mat/kaker ol.

Man yter dugnadsinnsats for maks to barn, og følger sine to yngste dersom man har flere barn i barnehagen og skolen. Barnehagen har sine egne dugnader.

Les Torsdagsbrevet. Torsdagsbrevet er informasjon til foreldrene fra både skolen og FU, blant annet om markedene, dugnader mv.

Kom på foreldremøtene. Det er svært viktig for barnet ditt å vite at foreldrene har vært i klasserommet, sett på maleriene, snakket med læreren og de andre foreldrene. Fellesskap med de andre foreldrene er et viktig bidrag til godt sosialt miljø i klassene. I tillegg formidles mye viktig informasjon om hva som foregår i klassen, både faglig og sosialt.

Besøk også nettsiden til Steinerskolenes foreldreforbund: https://www.foreldrene.no/

Fritaksliste         

Noen foreldre har store verv/oppgaver og er derfor fritatt fra følgende:

 • Arbeid i forbindelse med markedene (Eks. dugnad, produksjon, vakter)
 • Dugnadsarbeid utenom markedene (Eks. høst, vår, vask)
 • Å være FU-representant eller markedsrepresentant
 • 17. mai komiteverv

Fritaket gjelder ikke baking av kaker/levering av mat til markeder, 17.mai etc.
Følgende er fritatt, og fritaket gjelder hele familien:

 • Styreleder for skolen
 • Styreleder for barnehagen
 • Styret i FU (Leder, nestleder og sekretær)
 • Økonomigruppa i FU
 • Markedskomiteen
 • Dugnadsgruppa
 • Hovedansvarlige for ressursgrupper for markedene
 • Ved flere enn to barn følger man sine to yngste barn fra barnehagen og skolen sett under ett.

Den som er markedsrepresentant for en klasse skal ikke ha vakter for andre klasser på markedet enn den klassen man er markedsrepresentant for.


Selv om man står på fritakslista er det selvfølgelig fritt fram å bidra både med dugnadsinnsats og verv!