Foreldreutvalget (FU)

Steinerskolen er en privat skole, og for å kunne driftes er den avhengig av dugnadsinnsats fra oss foreldre. Man yter dugnadsinnsats for maks 2 barn (følger sine to yngste dersom man har flere i barnehagen/skolen/videregående).

Det forventes at foreldrene bidrar med:

  • Dugnadsarbeid utenom markedene (høst/vår/vask mv.): 1 dugnad pr. barn pr. skoleår
  • Arbeid i forbindelse med markedene (dugnad/produksjon, baking, vakter)
  • Arrangering av 17.mai (4. og 5. klasse) samt bidra med mat/kaker ol.

VIKTIG:

– Les nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet er informasjon til foreldrene fra både skolen og FU, blant annet om markedene, dugnader mv.

– Kom på foreldremøtene. Det er svært viktig for barnet ditt å vite at foreldrene har vært i klasserommet, sett på maleriene, snakket med læreren og de andre foreldrene. Fellesskap med de andre foreldrene er et viktig bidrag til godt sosialt miljø i klassene. I tillegg formidles mye viktig informasjon om hva som foregår i klassen, både faglig og sosialt. Det er mange praktiske oppgaver vi foreldre kan hjelpe til med. Mens markedene skaffer penger til skolen, bidrar dugnadene til at skolen sparer penger. Uten dugnader måtte det kanskje ha vært en ekstra vaktmester, eller skolen måtte ha engasjert eksterne håndtverkere. Dugnadene skaper også tilhørighet til skolen, og bidrar til sosialt samhold. Dugnad er gøy!

De faste dugnadene gjennom året er:

  • Høstdugnad (gjøre det fint til julemarkedet, ev. andre passende oppgaver)
  • Vårdugnad (gjøre det fint til vårmarkedet, ev. andre passende oppgaver)
  • Vaskedugnad (rengjøring av skolen etter skoleslutt i juni)

Eksempler på dugnader utenom disse kan være: maledugnad, snekkerdugnad, trefelling mv.
Følg med i nyhetsbrevet!!

Besøk også nettsiden til Steinerskolenes foreldreforbund: https://www.foreldrene.no/

Påmelding til dugnadene gjøres ved å logge seg på dugnadsweben: http://vestfold.steinerskolen.no/dugnad/. Ved problemer med innlogging, kontakt Asgeir Karlsen på 952 43 164. Hver familie deltar med 1 voksen på 1 dugnad (vår eller høst) pr. barn pr. skoleår (dog maks. 2, følger de to yngste, skole og barnehage sett under ett). Man må også delta på vaskedugnaden i juni hvert 3.år.

NB: disse dugnadene som her er omtalt gjelder kun skolen, barnehagen har sine egne dugnader.