Søknad til skolen

Her finner du både digitale og tradisjonelle skjemaer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Søknad til skolen

Her finner du både digitale og tradisjonelle skjemaer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Søknad til skolen

Her finner du både digitale og tradisjonelle skjemaer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Søknad til skolen

Her finner du både digitale og tradisjonelle skjemaer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Inntak

Steinerskolen i Vestfold har 1.trinn i Steinerbarnehagen på Nøtterøy (link til info om 1.trinn). Inntaket til 1.trinn må derfor avstemmes til barnehageinntaket, og det er derfor andre frister for inntak til 1.trinn enn for resten av grunnskolen. Se inntaksreglementet.

Barnetrinnet (2. -7.kl.) og ungdomstrinnet (8.-10.kl.) har ulike inntaksrutiner. Se inntaksreglementet.