10. klasse

Utforske

I tiende klasse har fagene blitt så detaljerte og spesifiserte at det er mulig å knytte sammen trådene og skape overblikk og sammenheng. Tankemessig vil vi legge til rette for at elevene skal se sammenheng mellom fagene i større grad enn det som er mulig på de lavere klassetrinnene. 

I håndarbeid vever elevene egne brikkebånd dette året. De har også sitt første møte med smia. Her lager de boller i kobber og ildraker i jern. De opplever da kontrasten mellom kobberets mykhet og jernets hardhet og hvordan de to materialene må behandles helt forskjellig.