Om skolen

Steinerskolen i Vestfold ble grunnlagt i 1973 og har ca. 250 elever fordelt på 10 klasser. Skolen er nå godt etablert og har hatt et kontinuerlig skoletilbud og en stabil elevmasse gjennom årene.

Steinerskolene er godkjente skoler etter friskoleloven § 2-1 andre ledd. Denne loven ivaretar retten til å velge andre skoleslag enn den offentlige for våre barn. Steinerskolene er blant de få skolene i Norge som har et pedagogisk alternativ som grunnlag for undervisningen. Staten gir et driftstilskudd som dekker ca. 85 % av hva det koster å ha et barn i en tilsvarende offentlig skole. Skolebygg må skolene finansiere selv. Det gjør det nødvendig at også foreldrene bidrar med skolepenger og dugnadsarbeid. Satsene varierer fra skole til skole, men ligger på ca. 2100 kr/mnd. for en elev på barnetrinnet. Se oversikt over årets satser her. Det gis søskenmoderasjon og det er mulig å søke om reduserte skolepenger, da med grunnlag i brutto inntekt.

Hvert barn er et unikt individ som trenger nye utfordringer på hvert alderstrinn, slik at interessen og evnen til å forbinde seg kognitivt og emosjonelt med verden våkner. Barnet må få hjelp til å utvikle sine iboende muligheter slik at det etter hvert kan bli en aktiv og selvstendig bidragsyter i samfunnet. Undervisningen i Steinerskolen er jevngod med den offentlige skoles, og det er mulig å flytte fra den offentlige skolen og over på Steinerskolen i løpet av skolegangen.

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). De tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Deres mål er å bygge broer mellom skole og hjem. De fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. www.foreldrene.no Se for tips og mer informasjon.