Om skolen

Steinerskolen i Vestfold ble grunnlagt i 1973 og har ca. 270 elever fordelt på 10 klasser. Skolen er nå godt etablert og har hatt et kontinuerlig skoletilbud og en stabil elevmasse gjennom årene.

Steinerskolene er godkjente skoler under friskoleloven. Denne loven ivaretar retten til å velge andre skoleslag enn den offentlige for våre barn. Steinerskolene er blant de få skolene i Norge som har et pedagogisk alternativ som grunnlag for undervisningen. Staten gir et driftstilskudd som dekker ca. 85 % av hva det koster å ha et barn i en tilsvarende offentlig skole. Skolebygg må skolene finansiere selv. Det gjør det nødvendig at også foreldrene bidrar med skolepenger og dugnadsarbeid. Satsene varierer fra skole til skole, men ligger på ca. 1100 kr/mnd. for en elev på barnetrinnet. Se oversikt over årets satser her. Det gis søskenmoderasjon og i spesielle tilfeller er det mulig å søke om reduserte skolepenger.

Hvert barn er et unikt individ som trenger nye utfordringer på hvert alderstrinn, slik at interessen og evnen til å forbinde seg kognitivt og emosjonelt med verden våkner. Barnet må få hjelp til å utvikle sine iboende muligheter slik at det etter hvert kan bli en aktiv og selvstendig bidragsyter i samfunnet. Undervisningen i Steinerskolen er jevngod med den offentlige skoles, og det er mulig å flytte fra den offentlige skolen og over på Steinerskolen i løpet av skolegangen.