1. klasse

KRONEÅRET

6-åringen er i ferd med å avslutte sin første 7-års fase.Det er en sårbar og samtidig kraftfull overgangstid. Dette er ikke tiden for å innføre noe helt nytt, men tiden for å sette kronen på verket. Våre 1.-klassinger går i barnehagen, i aldersblandede grupper. De gjør håndverksoppgaver, håndarbeid, baking, tegning og maling, dramatisering og syngespill. Daglig eventyrfortelling gir næring til lek og utvikling. Slik stimuleres fantasikreftene og den motoriske utviklingen. Samtidig trener vi opp evnen til å fungere i en gruppe og tar hensyn til gruppens behov også. Slik legges et solid fysisk, følelsesmessig og sosialt grunnlag for mer skolepreget læring fra 2.klasse og oppover. En dag i uken er 1.klasse, som er fordelt i flere barnehagegrupper, på tur sammen som klasse.