9. klasse

Observere

 I niende klasse ser vi på den industrielle revolusjon, kolonisering og verdenshandel. De historiske temaene behandles som et utgangspunkt for å forstå vår egen tid. I naturfagene ser vi på anatomi og fysiologi, organisk kjemi og fysikk og mekanikk.

I sløyden lager elevene et skrin, hvor delene skjæres ut og settes sammen ved hjelp av nøyaktige målinger. Eget design er et viktig tema også her.