8. klasse

Oppdage

I åttende klasse er oppdagelsen av verden et viktig tema. Man begynner året med de store oppdagelsesreisende, jobber seg gjennom astronomi, humanbiologi og renessansen.

I sløyden dette året lager elevene en eske med lokk. Bunnen hules ut og på lokket designer elevene et eget mønster som de siden hugger ut i relieff.