Skolepenger

Satsene gjelder kalenderåret 2021

Satsene for skolen gjelder f.o.m. januar t.o.m. desember (unntak juli) – 11 mnd

1. barn: BarnetrinnKr. 1950,-
UngdomstrinnKr. 2600,-
Videregående trinnKr. 2460,-
2. barn: på alle trinnKr. 1260,-
3. barn osv.Kr. 650,- (minstesats)

1.trinn i barnehagen (11. mnd. august – juni)

Fra kl. 7:30 – 12:30Kr. 2100,- (inkl. ett måltid) = 2100,-
Fra kl. 7:30 – 15:00Kr. 2100,- + 1780,- + mat 150,- = 4030,-
Fra kl. 7:30 – 16:30Kr. 2100,- + 2229,- + mat 150,- = 4479,-

FRITIDSHJEMMET (SFO) 2. 4. klasse

Åpningstid fra kl. 7:30 – 8:30 og fra kl. 12:30 – 16:30

Halv plass, fra skoleslutt til kl. 15:00Kr 1780,-/mnd. + mat 150,-
Hel plass, fra skoleslutt til kl. 16:30Kr 2229,-/mnd. + mat 150,-
Morgen SFO (7:30 – 8:30)Kr 365,- / mnd.
SommerukerKr 903,- / uke

SFO: Søskenmodereasjon: 15 % på mer enn et barn. Fritidshjemmet følger skolens ferie- og fridager.

Vedrørende betaling av skolepenger

Den største inntekten til skolen er statsstøtten som beregnes i forhold til antall elever på skolen. Støtten utgjør en prosentdel av det offentlige skoler får, og vi som friskole har anledning til å kreve inntil 15% av offentlig «sats» som skolepenger.

Steinerskolen i Vestfold ønsker å være en skole for alle uansett privatøkonomi. Derfor har vi gode moderasjonsordninger; primært søskenmoderasjon. Vær oppmerksomme på at vi nå også definerer barn som bor sammen i samme husstand og som faktureres samlet, som «søsken» i forbindelse med rett til redusert sats.

Beklageligvis blir faktura sendt ut til litt ulikt tidspunkt hver måned. Vi beklager dette og jobber med å få det til bedre, slik at dette blir mer forutsigbart for foreldrene. Samtidig anbefales det å opprette fast betalingsoppdrag i banken. Etter oppstart i januar (husk nye satser) så vet man hva som skal betale hver måned. Man får fast KID-nummer, så det kan legges inn i det faste oppdraget. Dersom det velges f.eks. 15. i hver måned for betaling, blir forfall ivaretatt og risikoen for å miste oversikten redusert betraktelig.

Det er viktig for skolens økonomi at innbetalingene kommer jevnlig og at vi unngår purringer. I dag bruker vi mye tid på å administrere purringer. Disse lønnsmidlene burde vi kunne benytte til bedre formål.

Purrerutinene er følgende: Etter 14 dager sendes 1. inkassovarsel med purregebyr kr.70,-. Dersom ikke det betales innen 14 dager etter første inkassovarsel, overleveres kravet til Alektum inkassoselskap. Alle spørsmål om foreldrebetaling, purringer, reduksjoner etc. retter dere til Daglig leder.

Søknad om redusert skolepengesats ved Steinerskolen i Vestfold

Informasjon om ordningen

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn 600 050 kroner betaler, etter innvilget søknad, kun 650 kr per måned i skolepenger per elev. Det er samlet inntekt i samme husstand som gjelder for vurderingen. For samboere med privat økonomi er det samboerparets samlede brutto inntekt som gjelder. Dersom samboere ikke har felles elev på skolen er det likevel husstandens samlede inntekt som skal vurderes. Dersom foreldre er skilt og skal betale halvparten av skolepengene hver for seg, vurderes ikke den samlede inntekten, men inntekten i den respektive husstand. Søskenmoderasjon innvilges uten søknad etter følgende regler: søskenmoderasjon gjelder ikke kun søsken, men alle elever som bor helt eller delvis sammen i samme husstand. Eventuell søskenmoderasjon vil kun gjelde der skolepengene faktureres samlet på en faktura og for den andel elevene oppholder seg i felles husstand.  Søskenmoderasjon gjelder også søsken ved Slottsfjellet videregående Steinerskole. Satser for søskenmoderasjon revideres årlig sammen med revisjon av skolesatsene.

Søknadsfrist

Søknader behandles løpende. Søknader levert innen den 25. blir behandlet slik at eventuelt vedtak om redusert sats er gjeldende fra påfølgende måned.

Krav til søknad

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn 600 050 kroner betaler kun 650 kr per måned i skolepenger per elev. Søknadskjema nedenfor fylles ut og sendes til skolen ved daglig leder. Til søknaden må det legges ved ligningsattester/skattemeldinger som viser inntekt for deg og ektefelle/samboer. Søknader uten slike vedlegg blir ikke behandlet.

Søknaden må lastes ned til lokal maskin. Fyll ut, skriv ut og signer, send som vedlegg på epost eller brevpost til Daglig leder.