Skolepenger

Satsene gjelder kalenderåret 2023

Det vil komme nye satser gjeldende fra 1. januar 2024.

1.trinn lokalisert i Steinerbarnehagen på Nøtterøy

 pr.månedPr. år (11 mnd)
Fra kl. 7:30 – 12:30 (skoleslutt)
(morgen-SFO 7:30-8:30 er inkludert i skolesats)
Kr. 2400,- (inkl. ett måltid)  Kr 26 400,-

Skolen 2.-10.trinn 

 Pr.månedPr. år (11 mnd)
1. barn: BarnetrinnKr. 2100,-Kr 23 100,-
UngdomstrinnKr. 2800,-Kr 30 800,-
2. barn: på alle trinnKr. 1350,-Kr 14 850,-
3. barn osv.Kr. 700,- (minstesats)Kr 7 700,-

FRITIDSHJEMMET (SFO) 1. trinn

 Pr. månedPr. år (11 mnd)
Halv plass, fra skoleslutt til kl. 15:00Kr 0,-/mnd. + mat 160,-Kr 1 760,-
Hel plass, fra skoleslutt til kl. 16:30Kr 970,-/mnd. + mat 160,-Kr 12 210,-
Morgen SFO (7:30 – 8:30)
(er inkludert i skolepengene)
Kr 0,- / mnd. = Kr 0,-Kr 0,-

FRITIDSHJEMMET (SFO) 2. 4. klasse

Åpningstid fra kl. 7:30 – 8:30 og fra kl. 12:30 – 16:30

 Pr. månedPr. år (11 mnd)
Halv plass, fra skoleslutt til kl. 15:00Kr 1940,-/mnd. + mat 160,-Kr 23 100,-
Hel plass, fra skoleslutt til kl. 16:30Kr 2430,-/mnd. + mat 160,-Kr 28 490,-
Morgen SFO (7:30 – 8:30)Kr 400,- / mnd.Kr 4 400,-
SommerukerKr 990,- / uke 

SFO: Søskenmodereasjon: 15 % på mer enn et barn. Fritidshjemmet følger skolens ferie- og fridager.

Satsene revidert i styremøte 14.12.2022.

Vedrørende betaling av skolepenger

Den største inntekten til skolen er statsstøtten som beregnes i forhold til antall elever på skolen. Støtten utgjør en prosentdel av det offentlige skoler får, og vi som friskole har anledning til å kreve inntil 15% av offentlig «sats» som skolepenger.

Steinerskolen i Vestfold ønsker å være en skole for alle uansett privatøkonomi. Derfor har vi gode moderasjonsordninger; primært søskenmoderasjon. Vær oppmerksomme på at vi nå også definerer barn som bor sammen i samme husstand og som faktureres samlet, som «søsken» i forbindelse med rett til redusert sats.

Beklageligvis blir faktura sendt ut til litt ulikt tidspunkt hver måned. Vi beklager dette og jobber med å få det til bedre, slik at dette blir mer forutsigbart for foreldrene. Skolen sender faktura som efaktura som gjør det enkelt å administrere betalingene.

Det er viktig for skolens økonomi at innbetalingene kommer jevnlig og at vi unngår purringer. I dag bruker vi mye tid på å administrere purringer. Disse lønnsmidlene burde vi kunne benytte til bedre formål.

Purrerutinene er følgende: Etter 14 dager sendes 1. inkassovarsel med purregebyr kr.70,-. Dersom ikke det betales innen 14 dager etter første inkassovarsel, overleveres kravet til Equity inkassoselskap. Alle spørsmål om foreldrebetaling, purringer, reduksjoner etc. retter dere til Daglig leder.

Søknad om redusert skolepengesats og/eller redusert sats SFO ved Steinerskolen i Vestfold på grunnlag av inntekt

Informasjon om ordningen 

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn fastsatt inntektsgrense betaler, etter innvilget søknad redusert sats per måned i skolepenger og/eller SFO betaling per elev.

Inntektsgrense for minstesats revideres ved hver skolestart basert på folketrygdens grunnbeløp pr. 1. mai samme år.

Det er samlet inntekt i samme husstand som gjelder for vurderingen. For samboere med privat økonomi er det samboerparets samlede brutto inntekt som gjelder. Dersom samboere ikke har felles elev på skolen er det likevel husstandens samlede inntekt som skal vurderes. Dersom foreldre er skilt og skal betale halvparten av skolepengene hver for seg, vurderes ikke den samlede inntekten, men inntekten i den respektive husstand.

Søskenmoderasjon innvilges uten søknad etter følgende regler: søskenmoderasjon gjelder ikke kun søsken, men alle elever/barn som bor helt eller delvis sammen i samme husstand. Eventuell søskenmoderasjon vil kun gjelde der foreldrebetaling faktureres samlet på en faktura og for den andel av elevene som oppholder seg i felles husstand.

SFO 

En plass for ett barn i SFO skal ikke koste mer enn 6% av hustandens samlede brutto inntekt. Husstander med brutto inntekt under fastsatt inntektsgrense kan på grunnlag av søknad få innvilget redusert sats dersom ordinær sats for barnet er høyere enn 6% av husstandens brutto årsinntekt.

Matpenger kommer i tillegg og er ikke del av reduksjonsordningen.

Fra høsten 2022 er det innført 12 timer gratis SFO for elevene i 1.trinn. Det betyr at satsene justeres tilsvarende. Matpenger er ikke del av gratisordningen.

Barn i 1.trinn ved Steinerskolen i Vestfold får sin undervisning i Steinerbarnehagen på Nøtterøy. Skoletid er definert som kl.08:30-12:30 fire dager i uken og kl.08:30-13:30 en dag i uken.  Opphold utover denne tiden er for barna i 1.trinn definert som SFO.

Opphold i tidsrommet 07:30-08:30 (skolestart) er tilgjengelig for alle barn i 1.trinn, og det er ikke nødvendig å søke om SFO for dette.

Tilskudd til gratis SFO og redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler (udir.no)

Ny tilskuddsordning – 12 timer gratis SFO på 1. trinn for frittstående grunnskoler som driver egen SFO (3).pdf

Skolen  

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn aktuell 6 ganger grunnbeløpet https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden  betaler etter innvilget søknad, redusert sats for skolepenger i henhold til vedlagte tabell. Det er samlet inntekt i samme husstand som gjelder for vurderingen. For samboere med privat økonomi er det samboerparets samlede brutto inntekt som gjelder. Dersom samboere ikke har felles elev på skolen er det likevel husstandens samlede inntekt som skal vurderes. Dersom foreldre er skilt og skal betale halvparten av skolepengene hver for seg, vurderes ikke den samlede inntekten, men inntekten i den respektive husstand. Søskenmoderasjon innvilges uten søknad etter følgende regler: søskenmoderasjon gjelder ikke kun søsken, men alle elever som bor helt eller delvis sammen i samme husstand. Eventuell søskenmoderasjon vil kun gjelde der skolepengene faktureres samlet på en faktura og for den andel elevene oppholder seg i felles husstand.  Søskenmoderasjon gjelder også søsken ved Slottsfjellet videregående Steinerskole. Satser for søskenmoderasjon revideres årlig sammen med revisjon av skolesatsene.

G=folketrygdens grunnbeløpBeløpsintervall i henhold til G 1.5.20221 barn/mnd.1 barn/år2 barn/mnd.2 barn/år
0-1G0 – 111 4775666 2261 13212 452 (2 x 6226)
1G-2G111 478 – 222 9545666 2261 13212 452 (2 x 6226)
2G-3G222 955 – 334 4316607 2601 32014 520 (2 x 7260)
3G-4G334 432 – 445 9086607 2601 32014 520 (2 x 7260)
4G-5G445 909 – 557 3857558 3051 51016 005 (8305 + 7700)
5G-6G557 386 – 668 8627558 3051 51016 005 (8305 + 7700)

Søknadsfrist  

Søknader behandles løpende. Søknader levert innen den 25. blir behandlet slik at eventuelt vedtak om redusert sats er gjeldende fra påfølgende måned. Vedtak om redusert sats gjelder til og med juni måned inneværende skoleår. Det må søkes på nytt  for hvert skoleår.

Krav til søknad  

Søknadskjema fylles ut og sendes til skolen ved daglig leder. Til søknaden må det legges ved ligningsattester/skattemeldinger som viser inntekt for deg og ektefelle/samboer. Søknader uten slike vedlegg blir ikke behandlet. 

Søknaden må lastes ned til lokal maskin. Skriv ut, fyll ut og signer, send som vedlegg på epost eller brevpost til Daglig leder.