Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Korona

Oppdatert informasjon om smittevern i skolen   23.03.2121

Koronapandemien – strenge smitteverntiltak til og med påske.

Vi klarer det sammen!

Siden 5. mars har stadig flere i Færder kommune blitt smittet med COVID-19. Fra å drive smittevern med få smittede i barnehager og skoler, har barnehager og skoler daglig kohorter som settes i karantene og ventekarantene.

Små og store har blitt smittet, men det har så å si ikke vært smitte innad i barnehager og skoler. Noen få ansatte har blitt smittet, men smittekilden har vært utenfor jobb. Ansatte smittes svært sjelden i barnehagen eller på skolen.

Når noen i barnehagen eller skolen er nærkontakter til en som er smittet av COVID-19, settes nærkontaktene i karantene. Noen ganger innføres ventekarantene. Dette innebærer at de som bor sammen med en som er definert nærkontakt må være i karantene frem til nærkontakt har fått svar på koronatest. Fra 17. mars tok testklinikken i bruk hurtigtester slik at det går raskere å komme ut av ventekarantene eller over i karantene.

Alle som skal i ventekarantene får SMS. Alle som skal i karantene får SMS og ringes opp av smittesporingsteamet eller ansatte i kommunen. Færder kommune vil takke dere spesielt for den imøtekommenhet som vises våre ansatte når vi tar kontakt. Dere foreldre tar det så fint når dere må hente i barnehage og skole, dere følger opp og gir informasjon tilbake når det trengs.

Kohortordningen i barnehage og skole fungerer godt. Trafikklysordningene der Færder nå er på RØDT nivå med små kohorter, virker smitteforebyggende i seg selv. Folkehelseinstituttet (FHI) forteller oss at med rødt smittevernnivå, praktisert strengt, vil smitten flate ut og dersom tiltakene i resten av samfunnet også er gode, vil smitten gå ned.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke tiltak som gjelder i resten av samfunnet. Gjeldende tiltak finner dere her; https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/forlenger-restriksjonene-til-og-med-6-april.58763.aspx

Ansatte i barnehager og skoler jobber hardt for å holde barnehager og skoler åpne. Når en kohort barn og unge må i karantene reduseres også antall ansatte. Så langt råd er, skal barn og unge i Færder kommune få komme i barnehagen og på skolen. Når samfunnet rammes slik som nå, representerer barnehagedager og skoledager normalitet for barn og unge.

Dersom smittetrykket blir så stort at det av smittevernhensyn vil være en fordel å stenge, eller dersom barnehagen eller skolen ikke klarer å skaffe tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift, vil den aktuelle barnehagen eller skolen stenge for et begrenset antall dager.

Mange lurer på hvorfor ikke alle bruker munnbind i barnehage og skole. Bruk av munnbind i barnehager og skoler, anbefales ikke. Det er vanskelig for barn å bruke munnbind riktig og munnbind kan gjøre det vanskelig for de minste å puste. Munnbind reduserer barnets mulighet til å lese den voksnes kommunikasjon og mimikk. Barn trenger varme og tydelige voksne som er lette å lese. Når barnet kun ser den voksnes øyne, ikke munnen, forringes mulighetene til å forstå og oppfatte. Munnbind gir heller ikke fullverdig smittevern og brukes oftest for å verne medmennesker dersom en ikke selv vil smitte noen. Skal munnbind i barnehage og skole fungere etter intensjonen, bør både barnet og den voksne benytte munnbind, og visir i tillegg. Det anbefales altså ikke av FHI.

For barn og unge er det viktig å leke og være sammen med venner, også på fritiden.

På fritiden kan barn og unge ha besøk av sin kohort og en til to faste utenom. Se forklaringen her;

I Færder så vi at smitten økte etter vinterferien. Nå står snart påskeferien for døra. Det er så viktig at ikke det samme skjer igjen. I påsken er vi bedt om å holde oss til flokken vår. Det kan kanskje være lettere for de som skal på hytta enn for de som skal være hjemme. Husk at reglene for sosial kontakt gjelder også i feriedagene. Barn og unge kan møte kohorten sin og ha en til to faste de er sammen med utenom familien, men det er så viktig at smittevernet overholdes. Det trengs voksne som hjelper til med trygge aktiviteter og som minner om smittevern. 

«Å bry seg er også smittsomt»

Dette ordtaket lanserte Private Barnehagers Landsforbund for noen dager siden. Jeg synes det er så fint sagt. I mangel på menneskelig kontakt og med begrenset sosial omgang, trenger vi andre muligheter for å vise at vi bryr oss om hverandre. Tenk hvis vi klarte å få R-tallet for omtanke og kjærlighet høyere enn R-tallet for smitte? Da ville vi forhindre ensomhet og engstelse. Da ville vi sammen skape et varmere og tryggere samfunn i Færder kommune. Jeg lover å gjøre mitt!

#Barnehagehelter

#Skolehelter

#Færderhelter

Færder kommune, 18.mars 2021

Med varm og vennlig hilsen,

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune.

Eldre informasjon

Oppdatert informasjon om smittevern i skolen   23.03.2121

Informasjon til foresatte i barnehage og skole, 4. mars 2021

 

Fram til de siste dagene har Færder kommune hatt god kontroll på smittespredning av COVID 19. Særlig i går, onsdag 3.mars opplevde kommunen en dramatisk utvikling.

Per 4.mars er 52 personer i isolasjon og ca. 300 er i karantene. På grunn av at de fleste som smittes har det muterte britiske viruset, er det innført det som kalles «ventekarantene». Ventekarantene vil si at også nærkontaktens nærkontakter settes i karantene i påvente av nærkontaktens testresultat. Er dette testresultatet negativt, opphører ventekarantenen. Ventekarantene medfører at ett smittetilfelle kan få store samfunnskonsekvenser. I tillegg har Færder og Tønsberg kommuner mange tilfeller av smitte der kilden ikke kan spores, såkalt «villsmitte».

Tønsberg og Færder kommune har med bakgrunn i utviklingen bedt regjeringen om mulighet for forsterkende smitteverntiltak.

Det er i tillegg besluttet at barnehager, grunnskoler og videregående skoler går fra gult til rødt smittevernnivå fram til 17.mars 2021.

Rødt smittevernnivå vil si;

 • Ingen syke skal møte i barnehage eller på skolen
 • God, forsterket hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn i mindre kohorter som har faste rom og faste ansatte per kohort
 • Ansatte i skole bør komme til faste klasserom slik at elevene forflytter seg minst mulig
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom barn, unge og ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider

Servering av mat i barnehage vil opphøre. Åpningstiden blir kortere enn vanlig, fra kl. 08.30-15, men foreldre i samfunnskritiske yrker som må ha tilsyn innenfor ordinær åpningstid, kontakter barnehagen.

For skoler kommer i tillegg til rutinen over, særlige anbefalinger for gjennomføringer av praktisk estetiske fag, valgfag og andre fag som gjennomføres på tvers av klasser.

For alle skoler i Færder kommune vil det bli sendt ut detaljert informasjon om hvordan opplæring skal gjennomføres de nærmeste 14 dagene. Endret fag- og timefordeling vil forekomme og mange, særlig på ungdomstrinnet, vil oppleve en kombinasjon av læring hjemme og på skolen.

I tillegg til rødt smittevernnivå kommer særlige restriksjoner som informeres om på kommunens hjemmesider.  Skal smittevernet i barnehage og skole ha effekt, er det viktig at øvrige restriksjoner også følges nøye.

Det rettes en stor takk til alle ansatte i barnehager og skoler, samt til berørte familier som nok en gang omstiller seg til skjerpet smittevern. Takk for at dere alle bidrar til godt smittevern i Færder kommune.

Med hilsen,

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst

Færder Kommune

 

Oppdatert informasjon om smittevern i skolen   04.01.2121

Kjære foreldre og foresatte ved Steinerskolen i Vestfold

Vedlagte link leder deg til oppdatert informasjon fra regjeringen om smittevern i skolen.

Åpne linken og les den i sin helhet, det er god informasjon til dere der hjemme.

Jeg vil fremheve at det er endring i reglene for når elever kan komme til skolen etter sykdom:

Når skal eleven være hjemme?

Barnet må være hjemme dersom det de siste 24 timene har fått nye symptomer på luftveisinfeksjon, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form eller orker vanlig lek og aktivitet (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals og nesetetthet. Det er viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom man er bekymret for barnet.

Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole hvis det er i bedring innen 48 timer, er feberfri og i god allmenntilstand. Dette gjelder også ved eventuelle restsymptomer som snørr, heshet og/eller lett hoste. 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å være hjemme og trenger ikke testes for covid-19.

Det er også anbefalinger om barnebursdager som kan være aktuelt for oss å kjenne til:   

Barnebursdager og andre private tilstelninger

Ikke flere enn 20 personer samlet på et privat sted.

Barn som leker og er i samme gruppe på skole og fritid, trenger ikke holde avstand. Barn kan holde en meters avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i skolen, men unngå nærkontakt som klemming og håndhilsing

Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Vask hender før, etter og underveis.

De inviterte bør helst være fra de samme gruppene som barnet er i skolen eller på fritidsaktiviteter.

Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle som ikke er i samme gruppe/kohort, kan holde anbefalt avstand.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer, og de som spiser.

Under Halloween er det for eksempel lurt å pakke inn godteriet slik at ikke alle tar i samme godterikurv.

Alle som har luftveissymptomer eller er syke, bør holde seg hjemme.

 

Les informasjonen i sin helhet her (dersom linken ikke er aktiv så må du kopiere den og lime den inn adressefeltet på en nettleser for å åpne den):

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2016.09.2020&utm_content=Utdanning&expand=factbox2741580#Barneskole

mvh

Anders Berg

Daglig leder

 

Kjære foreldre og foresatte på Steinerskolen i Vestfold

Nøtterøy 13.08.2020

Smittenivå ved skolestart 2020/21 er definert som gult smittenivå. Det betyr samme smitteverntiltak som rett før sommerferien.

Ved skoleåpningen forholder vi oss til smittevernveilederne for barne- og ungdomsskolene. Detaljene kan dere lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

 • Syke barn og voksne skal ikke være i skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

Hvem skal ikke være på skolen

Barn og voksne med luftveissymptomer (også lette) skal ikke komme på skolen og bli hjemme inntil en dag med symptomfrihet. Etter to dager med symptomer kan barn/voksen gjerne testes for covid19, men selv om testen viser at barnet/den voksne ikke har covid19, så skal vedkommende fortsatt være hjemme inntil en dag med symptomfrihet.

Vask hender

Noe av det viktigste vi gjør er å vaske hender. Sørg for at barna og ungdommene har vasket hendene før de kommer på skolen, og når de kommer hjem. I løpet av skoledagen skal vi vaske hendene før og etter hver aktivitet.

Inndeling i mindre grupper og god avstand

For å redusere kontakt mellom personer holder elevene seg i sine klasser uten å blandes med andre klasser. Undervisning foregår i hovedsak i faste rom med faste plasser, i tillegg til at vi skal holde god avstand (ca 1m).

Gruppene i en klasse kan møtes utendørs og være på turer sammen. På barnetrinnet kan to faste klasser ha felles aktiviteter utendørs. På ungdomstrinnet er det ikke anledning til å blande klasser. Vi organiserer det slik at inngang/utgang av bygg og toaletter i størst mulig grad er fordelt mellom klassene. Det vil ikke være anledning for elevene å oppholde seg i korridorene i Blåtind, men de må ut på «sine» utearealer i friminutt.

Det er også viktig at elevene ikke stimler sammen utenfor skolen før og etter skolestart, men at de er flinke til å opprettholde minst 1 meters avstand i alle situasjoner.

Skolen må sørge for at disse reglene overholdes og på ungdomstrinnet vil elever kunne bli bortvist fra skolen dersom de etter advarsel fortsetter å bryte disse reglene.

SFO

Vi overholder samme klasseinndeling på SFO som på skolen og benytter klasserommene. Det vil bli servert mat, men barna vil da deles i klasser når de spiser.

Vi ber om at foreldre ikke kommer inn i skolebyggene og at de i størst mulig grad unngår å komme inn i skolegården. Ha dialog med klasselærer/SFO dersom dette kan medføre vansker, da vi har forståelse for at små barn kan være engstelige og spente nå i starten.

Endrede renholdsrutiner

Skolens renholdspersonale har nye rutiner for renhold hvor kontaktflater desinfiseres daglig i tillegg til ordinær vask.

Anders Berg

Daglig leder

Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilgjengelig på telefon: 908 37 593. Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid.