Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Korona

Ny håndtering av smittevern f.o.m. mandag 24.januar 2022

 

Kjære foreldre og foresatte ved Steinerskolen i Vestfold,

Gjennomføring av testregime ved Steinerskolen i Vestfold

Jeg viser til brev fra kommuneoverlegen og virksomhetsdirektår for oppvekst datert 20.jan (se under).

For barna sin del har karantene allerede langt på vei blitt erstattet av et testregime. Nå vil dette også gjelde voksne, og testing som følge av nærkontakt med smittet erstattes av rutinemessig massetesting.

Steinerskolen i Vestfold deler ut 5 stk. hjemmetester til alle elever unntatt de vi vet har gjennomgått covid i løpet av de siste 3 månedene. Vi legger vekt på å gjøre dette så diskret som mulig i de yngre klassene.

Vi presiserer at testing er frivillig, men anbefalt. Skolen ønsker ikke at elevene gjennomfører selvtest på skolen, men ber dere om å ivareta dette i hjemmet. Jeg gjør også oppmerksom på at for klassene 1. til 4.kl. kan foreldre/foresatte teste seg i stedet for barnet.

De av dere som uavhengig av grunn ikke trenger å få selvtester til barnet deres, bes ta kontakt med klasselærer og gi beskjed om dette.

Steinerskolen i Vestfold ønsker at vi gjennomfører testingen på mandager og torsdager, med oppstart mandag 24.januar.

Ved positiv test ber kommunen om at dette meldes inn via kommunens nettside, samt at det bestilles en bekreftende test på teststasjonen.

Bemanningssituasjon

Det forventes at skolen i perioder vil ha mange ansatte i husstandskarantene eller isolasjon. Det betyr økt bruk av vikarer. Skolen jobber godt med å ha tilstrekkelig personell, men ber allikevel om forståelse for at det kan komme dager da skolen må redusere åpningstid eller til og med holde stengt av bemanningshensyn.

Anders Berg

Daglig leder

Steinerskolen i Vestfold

 

 

Til

Foresatte med barn i barnehager og skole

INFORMASJON FRA FÆRDER KOMMUNE OM MER TESTING OG OM SMITTEVERN PÅ GRØNT NIVÅ I BARNEHAGER OG SKOLER  

Fra mandag 24.januar går barnehager og skoler til grønt lys trafikklysmodellen for smittevern i barnehager og skoler.  Samtidig innføres massetesting.

Det er økende smitte i samfunnet og det forventes at smittetallet vil fortsette å stige den nærmeste tiden. Omikron er nå den dominerende virusvarianten. Omikron smitter lett, men gir mindre alvorlig sykdom. Det er viktig at ikke alle blir syke samtidig, og det er derfor fortsatt behov for tiltak.

Færder kommune følger nasjonale anbefalinger. For skole og barnehager vil regelmessig testing være smittevernstiltak som fanger opp de som er smittet og setter dem i isolasjon. Dette vil erstatte mer inngripende kontaktreduserende tiltak. Det vil gi barn og unge en mer normal hverdag samtidig som smittevern ivaretas.

Grønt smittevernnivå vil si:  

  • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Vanlig organisering av avdelingen, klassen eller gruppa, men håndhilsning og klemming bør unngås.

 

Gjennomføring av testing vil foregå slik; 

Barnehager 

Barn i barnehager er kun anbefalt å ta en test ved symptomer. Alle barn i barnehager vil få med en 5 pkn. med tester hjem. Disse testene kan dere ha hjemme, og bruke dersom barnet får symptomer.

I tillegg anbefaler kommunen at alle ansatte i barnehager tester seg to ganger pr uke. Kommunen anbefaler at dette gjennomføres på mandager og torsdager, evn tirsdager og fredager.

 

Barneskoler fra 1. til 4. klasse  

Det vil denne uken sendes ut tester slik at hver elev får med seg en pakke med 5 tester hjem. For 1.-4 trinn anbefales at enten eleven eller foresatte testes. Der eleven ikke har noen motforestillinger mot å bli testet, anbefaler kommunen at det er eleven som testes. Testing gjennomføres mandager og torsdager, evn tirsdager og fredager. Undervisningspersonalet anbefales å teste seg samme dager som elevene.

 

Ungdomsskoler og barneskoler fra 5. – 7. klasse 

Alle elever får denne uken med seg en pakke med 5 tester hjem Det anbefales at elevene og undervisningspersonalet tester seg hver mandag og torsdag, evn tirsdag og fredag. 

 

Utfyllende om testing 

Personer som siste 3 måneder har gjennomgått Covid-19 trenger ikke delta i testregimet.

Personalet i barnehager og skoler anbefales å være med på massetesting selv om de har fått tredje dose. Erfaringene viser at selv om man er trippelvaksinert kan man smitte videre og bli smittet selv, dog med mildere sykdomsforløp

Det vil bli sendt ut flere tester på et senere tidspunkt.

Kommunen ber om at flest mulig tar imot tilbudet om tester og at alle positive tester meldes inn vi kommunes nettside, samt at det ved positiv test, bestilles en bekreftende test på teststasjonen.

 

Bemanningssituasjonen i barnehage og skole  

Det forventes at enkelte barnehager og skoler i perioder vil ha mange ansatte i husstandskarantene eller isolasjon. Det betyr økt bruk av vikarer. Barnehagene og skolene jobber godt med å ha tilstrekkelig personell. Færder kommune ber allikevel om forståelse for at det kan komme dager da barnehagen eller skolen må redusere åpningstid eller til og med holde stengt av bemanningshensyn.

 

Beskjed om smitte på avdelingen, i klassen eller på trinnet 

Hittil i pandemien er dere varslet umiddelbart og ved alle smittetilfeller som berører ditt barn eller din ungdom. Fra mandag den 24. vil informasjon om smitte bli samlet opp og varsel sendt formiddag og ettermiddag.

Færder kommune, 20.januar 2022,

Vennlig hilsen Elin Jakobsen, kommuneoverlege

og Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst.

Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilgjengelig på telefon: 908 37 593. Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid.