Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Praktisk info

Her finner du informasjon for foresatte, ulike skjemaer med mer. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss

Korona

Oppdatert informasjon om smittevern i skolen   04.01.2121

Kjære foreldre og foresatte ved Steinerskolen i Vestfold

Vedlagte link leder deg til oppdatert informasjon fra regjeringen om smittevern i skolen.

Åpne linken og les den i sin helhet, det er god informasjon til dere der hjemme.

Jeg vil fremheve at det er endring i reglene for når elever kan komme til skolen etter sykdom:

Når skal eleven være hjemme?

Barnet må være hjemme dersom det de siste 24 timene har fått nye symptomer på luftveisinfeksjon, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form eller orker vanlig lek og aktivitet (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals og nesetetthet. Det er viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom man er bekymret for barnet.

Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole hvis det er i bedring innen 48 timer, er feberfri og i god allmenntilstand. Dette gjelder også ved eventuelle restsymptomer som snørr, heshet og/eller lett hoste. 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å være hjemme og trenger ikke testes for covid-19.

Det er også anbefalinger om barnebursdager som kan være aktuelt for oss å kjenne til:   

Barnebursdager og andre private tilstelninger

Ikke flere enn 20 personer samlet på et privat sted.

Barn som leker og er i samme gruppe på skole og fritid, trenger ikke holde avstand. Barn kan holde en meters avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i skolen, men unngå nærkontakt som klemming og håndhilsing

Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Vask hender før, etter og underveis.

De inviterte bør helst være fra de samme gruppene som barnet er i skolen eller på fritidsaktiviteter.

Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle som ikke er i samme gruppe/kohort, kan holde anbefalt avstand.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer, og de som spiser.

Under Halloween er det for eksempel lurt å pakke inn godteriet slik at ikke alle tar i samme godterikurv.

Alle som har luftveissymptomer eller er syke, bør holde seg hjemme.

 

Les informasjonen i sin helhet her (dersom linken ikke er aktiv så må du kopiere den og lime den inn adressefeltet på en nettleser for å åpne den):

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2016.09.2020&utm_content=Utdanning&expand=factbox2741580#Barneskole

mvh

Anders Berg

Daglig leder

 

Kjære foreldre og foresatte på Steinerskolen i Vestfold

Nøtterøy 13.08.2020

Smittenivå ved skolestart 2020/21 er definert som gult smittenivå. Det betyr samme smitteverntiltak som rett før sommerferien.

Ved skoleåpningen forholder vi oss til smittevernveilederne for barne- og ungdomsskolene. Detaljene kan dere lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  • Syke barn og voksne skal ikke være i skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

Hvem skal ikke være på skolen

Barn og voksne med luftveissymptomer (også lette) skal ikke komme på skolen og bli hjemme inntil en dag med symptomfrihet. Etter to dager med symptomer kan barn/voksen gjerne testes for covid19, men selv om testen viser at barnet/den voksne ikke har covid19, så skal vedkommende fortsatt være hjemme inntil en dag med symptomfrihet.

Vask hender

Noe av det viktigste vi gjør er å vaske hender. Sørg for at barna og ungdommene har vasket hendene før de kommer på skolen, og når de kommer hjem. I løpet av skoledagen skal vi vaske hendene før og etter hver aktivitet.

Inndeling i mindre grupper og god avstand

For å redusere kontakt mellom personer holder elevene seg i sine klasser uten å blandes med andre klasser. Undervisning foregår i hovedsak i faste rom med faste plasser, i tillegg til at vi skal holde god avstand (ca 1m).

Gruppene i en klasse kan møtes utendørs og være på turer sammen. På barnetrinnet kan to faste klasser ha felles aktiviteter utendørs. På ungdomstrinnet er det ikke anledning til å blande klasser. Vi organiserer det slik at inngang/utgang av bygg og toaletter i størst mulig grad er fordelt mellom klassene. Det vil ikke være anledning for elevene å oppholde seg i korridorene i Blåtind, men de må ut på «sine» utearealer i friminutt.

Det er også viktig at elevene ikke stimler sammen utenfor skolen før og etter skolestart, men at de er flinke til å opprettholde minst 1 meters avstand i alle situasjoner.

Skolen må sørge for at disse reglene overholdes og på ungdomstrinnet vil elever kunne bli bortvist fra skolen dersom de etter advarsel fortsetter å bryte disse reglene.

SFO

Vi overholder samme klasseinndeling på SFO som på skolen og benytter klasserommene. Det vil bli servert mat, men barna vil da deles i klasser når de spiser.

Vi ber om at foreldre ikke kommer inn i skolebyggene og at de i størst mulig grad unngår å komme inn i skolegården. Ha dialog med klasselærer/SFO dersom dette kan medføre vansker, da vi har forståelse for at små barn kan være engstelige og spente nå i starten.

Endrede renholdsrutiner

Skolens renholdspersonale har nye rutiner for renhold hvor kontaktflater desinfiseres daglig i tillegg til ordinær vask.

Anders Berg

Daglig leder

Psykisk helseteam for barn og ungdom er tilgjengelig på telefon: 908 37 593. Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid.