SkoleArena

Ungdomstrinnet benytter fraværsføring på nett med aplikasjonen SkoleArena. Her har elevene mulighet til å ha oversikt over sitt eget fravær. Foresatte kan også be om foresattetilgang for å få samme oversikten.

Her er direkte lenke til SkoleArena.