IST-Everyday

IST Everyday er skolens skoleadministrative system.

Ungdomstrinnet benytter fraværsføring på nett med aplikasjonen IST-Everyday. Her har elevene mulighet til å ha oversikt over sitt eget fravær. Foresatte kan også logge inn med foresattetilgang for å få samme oversikten.

Her er direkte lenke til elevbrukeren.

Foresatte for elever under 18 år har tilgang til:

  • Kalender og elevens timeplan
  • Elevens samlefravær
  • Å melde fravær for barnet
  • Eventuelle varsel om eleven står i fare for å få nedsatt i orden/adferd
  • Å redigere sin egen kontaktinformasjon (mobil/epost)

Foresatte kan redigere egen kontaktinformasjon i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og slik at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen. 

Slik får du tilgang 

De som har foresattetilgang til elevens opplysninger er de som er registrert som foresatte på elevene inne i Everyday. 

Her er direkte lenke til Foresattetilgang.

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.) Hvis du ikke får logget inn, så ta kontakt med oss.

Lenker til bruksanvisninger hos IST:

Brukerveiledning foresatteinnlogging Everyday

Brukerveiledning elevinnlogging Everyday