Ansatte

Ansatte Skoleåret: 2019/2020
 E-post til alle pedagogisk ansatte: fornavn.etternavn@steinerskolen.no

ANDERSSON, Andrea – Faglærer tysk, kunst- og håndverk

ANDERSSON, Frode – Faglærer tysk

ASKE, Espen – Faglærer kroppsøving, matematikk

BAKKE,  Roger – Assistent (skole og SFO)

BARI, Mariam – Assistent (skole og SFO)

BASS, Gontse – Assistent

BASS, Kelvin – Faglærer håndverk og engelsk

BERG, Anders – Daglig leder, faglærer naturfag

BIONG, Martine – Faglærer musikk, spesialpedagog

BJUNE, Camilla – Assistent skole

BJØRNØY, Nina – Faglærer utdanningsvalg, rådgiver, sosiallærer

BONDE JENSEN, Annette – Klasselærer 6.kl.

BRÆIN, Kirstin Heggestad – Faglærer historie, yoga

CLAUDI, Anne Kathrine – Klasselærer 5.kl.

COLLIN, Vibeke – Klasselærer 9.kl.

DE CARVALHO, Mario – Faglærer matematikk

DRAZDIAK, Joakim – Vaktmester

DYBVIK, Maren – Klasselærer 3.kl. faglærer norsk, religion

ENGEN, Camilla – Assistent skole

ENGER MAGNUS, Monica – Administrasjon, vikaransvarlig

FLOER, Kjell-Christian – Assistent skole og SFO

FOSTER-PILKINGTON, David – Trinneleder Ungdomstrinn, faglærer musikk og engelsk

GEELMUYDEN, Christer – Faglærer håndverk, IT ansvarlig, vitnemålsansvarlig, administrasjon

GEELMUYDEN, Vered – Faglærer engelsk, mat og helse, spesialpedagog

HAGEMANN, Karina – Leder SFO

HALLANGER, Heidi Maria – Klasselærer 2. klasse

HALLANGER, Magnus – Assistent

IVERSEN, Synne – Assistent skole

JUVE, Tone – Klasselærer 8.klasse, faglærer engelsk, musikk

KLYVE, Hedvig Fon – Barnetrinnleder, spesialpedagog

KOLSTØ, Anne Britt – Renholder

LAVOLL, Gjertrud – Klasselærer 7.kl.

LINDQUIST, Lita – Spesialpedagog

MATHISEN, Jeanette – Assistent (skole og SFO)

NENSETH, Elisabeth – Assistent skole

NESSE, Jenny Anne – Spesialpedagog, faglærer modellering

NGUYEN, Kiet Ga Hung – Renholder

OLOFSSON, Ellen – klasselærer 4. klasse

OLSEN, Odd jarle Stener – Faglærer gårds-/hagebruk

REIER-RØBERG, Christine – Klasselærer 10.kl., faglærer engelsk, norsk, religion

RELLING, Marie – Faglærer tysk, pianist

RENOUVIN, Gabrielle – Faglærer fransk, spesialpedagog

ROALD, Sandra – Faglærer i eurytmi, håndarbeid

SAND, Ane – Klasselærer 2. klasse, faglærer eurytmi

SANDBERG, Ida – Klasselærer 3. klasse

SHEEN, Laurence – faglærer kroppsøving

SCHJERVEN, Mette – Fagleder for spesialpedagogisk gruppe

SIMONSEN, Hannah – Medlærer, faglærer maling, kunsthistorie

SKARTUM, Cathrine – Faglærer norsk, eurytmi og folkedans

SMIT, Erle – Spesialpedagog

STANGEBY, Marianne – Administrasjon, post, arkiv, resepsjon

TUNG, May Bente – Medlærer, faglærer mat og helse

TØLLEFSEN, Simon – Klasselærer 4.kl., faglærer kroppsøving

WANDA, Helena Wenta – Renholder

WANG-HANSEN, Ann Elise –  Medlærer, spes.ped.

WENTA, Krzysztof Marek – Renholder