Ansatte

Ansatte Skoleåret: 2019/2020
 E-post til alle pedagogisk ansatte: fornavn.etternavn@steinerskolen.no

AAGESEN, Magnus – faglærer eurytmi og data

ANDERSSON, Andrea – Faglærer tysk, kunst- og håndverk

ANDERSSON, Frode – Klasselærer VG3, faglærer tysk, musikk, kunst- og håndverk

ASKE, Espen – Faglærer kroppsøving, matematikk

 BAKKE, Anne Cathrine – Faglærer håndarbeid, matematikk; gårdskontakt

BAKKE,  Roger – Assistent (skole og SFO)

BARI, Mariam – Assistent (skole og SFO)

BASS, Kelvin – Faglærer håndverk og engelsk

BERG, Anders – Daglig leder, faglærer naturfag

BIONG, Martine – Medlærer, spesialpedagog

BJUNE, Camilla – Assistent

BJØRNØY, Nina – Rådgiver, skolehage

BONDE JENSEN, Annette – Klasselærer 5.kl.

 BRÆIN, Kirstin Heggestad – Klasselærer 10.kl., faglærer historie, religion

CLAUDI, Anne Kathrine – Klasselærer 4.kl.

COLLIN, Vibeke – Klasselærer 8.kl.

DE CARVALHO, Mario – Faglærer matematikk

DRAZDIAK, Joakim – Vaktmester

DYBVIK, Maren – Klasselærer 2.kl. faglærer norsk, religion

EIDE, Jon Terje – Assistent 

ENGER MAGNUS, Monica – Administrasjon, vikaransvarlig

FLOER, Kjell-Christian – Assistent

FOSTER-PILKINGTON, David – Trinneleder Ungdomstrinn, faglærer musikk og engelsk

GEELMUYDEN, Christer – Faglærer håndverk, IT ansvarlig, vitnemålsansvarlig, administrasjon

GEELMUYDEN, Vered – Faglærer engelsk, mat og helse, medlærer, spesialpedagog

HAGEMANN, Karina – Assistent, faglærer i religion

HALLANGER, Heidi Maria – SFO leder

HALLANGER, Magnus – Assistent

JUVE, Tone – Klasselærer 7.kl.

KLYVE, Hedvig Fon – Barnetrinnleder

KOLSTØ, Anne Britt – Renholder

LAVOLL, Gjertrud – Klasselærer 6.kl.

LINDQUIST, Lita – Spesialpedagog

MATHISEN, Jeanette – Assistent (skole og SFO)

NENSETH, Elisabeth – Assistent

NESSE, Jenny Anne – Spesialpedagog, faglærer modellering

NGUYEN, Kiet Ga Hung – Renholder

OLSEN, Odd jarle Stener – Hagebruk

REIER-RØBERG, Christine – Klasselærer 9.kl., faglærer engelsk, norsk, religion

RELLING, Marie – Faglærer tysk, pianist

ROALD, Sandra – Faglærer i eurytmi, håndarbeid

SANDBERG, Ida – Assistent

SCHJERVEN, Mette – Fagleder for spesialpedagogisk gruppe

SIMONSEN, Hannah – Medlærer, faglærer maling, engelsk, kunsthistorie

SKARTUM, Cathrine – Klasselærer 10.kl., faglærer norsk, eurytmi og folkedans

SMIDSRØD, Lillian – Assistent

SMIT, Erle – Spesialpedagog

STANGEBY, Marianne – Administrasjon, post, arkiv, respepsjon

STORE, Marianne – Klasselærer VG1, Faglærer norsk VG, samfunnsfag, foto

TORABI, Samira – Assistent

TUNG, May Bente – Medlærer, faglærer mat og helse

TØLLEFSEN, Simon – Klasselærer 3.kl., faglærer kroppsøving

WANDA, Helena Wenta – Renholder

WANG-HANSEN, Ann Elise –  Medlærer, spes.ped.

WENTA, Krzysztof Marek – Renholder