Ansatte

Ansatte Skoleåret: 2022/2023
 E-post til alle ansatte: fornavn.etternavn@steinerskolen.no

ANDERSSON, Andrea – Faglærer tysk, kunst- og håndverk

ASKE, Espen – Faglærer kroppsøving, matematikk

BAKKE,  Roger – Assistent (skole og SFO)

BASS, Kelvin – Faglærer Kunst og håndverk, Spesped.

BERG, Anders – Daglig Leder, faglærer kunst og håndverk

BIONG, Martine – Spes-ped

BJUNE, Camilla – Faglærer håndarbeid, assistent skole

BJØRNØY, Nina Wiik – Faglærer utdanningsvalg, biologi, sosiallærer

BODVIN, Sunniva – Lærer skole, faglærer skolehage

CHIRICO, Justin – Assistent skole

CLAUDI, Anne Kathrine – Klasselærer 7.kl.

COLLIN, Vibeke Brende – Klasselærer 8.kl., håndarbeid

DRAZDIAK, Joakim – Byggdrifter, Vaktmester

DYBVIK, Maren – Klasselærer 9. kl., faglærer IKT

ENGEN, Camilla – Assistent skole

FLOER, Kjell-Christian – Assistent skole og SFO

FOSTER-PILKINGTON, David – Trinneleder Ungdomstrinn, faglærer musikk og engelsk

GEELMUYDEN, Christer – Administrativ leder, IT ansvarlig, vitnemålsansvarlig

GEELMUYDEN, Vered – Faglærer engelsk, mat og helse, maling

GRELLAND, Siri – Assistent skole

HAGEMANN, Karina – Assistent skolen

HALLANGER, Maja – Faglærer musikk/bevegelse, spes-ped

HOEN, Hege – Sosialpedagog

JENSEN, Annette Bonde, Klasselærer 2.kl, faglærer kunst & håndverk

JUVE, Tone – Klasselærer 3.klasse, faglærer engelsk, musikk

KLYVE, Hedvig Fon – Klasselærer 5.klasse, Pedagogisk leder barnetrinnet

KRISTENSEN, Jessica – Assistent skole

LANDFALD, Ida – Spesial pedagog

LINDQUIST, Lita – Spesialpedagog

MAGNUS, Monica Enger – Administrasjon, vikaransvarlig

MATHISEN, Jeanette – Leder SFO

MORO, Maria – Klasselærer 2. klasse

NENSETH, Elisabeth – Assistent skole

NESSE, Jenny Anne – Spesialpedagog, faglærer modellering

NGUYEN, Kiet Ga Hung – Renholder

OLOFSSON, Ellen – lærer

OLSEN, Odd jarle Stener – Faglærer gårds-/hagebruk

REIER-RØBERG, Christine – Klasselærer 10.kl., faglærer engelsk, norsk, religion

RELLING, Marie – Faglærer tysk, pianist

RENOUVIN, Gabrielle – Faglærer fransk, spesialpedagog

SAND, Ane – Klasselærer 5. klasse, faglærer eurytmi

SCHJERVEN, Mette – Fagleder for spesialpedagogisk gruppe

SIMONSEN, Hannah – Faglærer maling, kunsthistorie, naturfag, teaterproduksjon

SVENDSEN, Anne Jørgine (Gine) – Sosialpedagog

VALLES, Magdalen – faglærer spansk

VERMELID, Michelle – spesial pedagog

WANDA, Helena Wenta – Renholder

WENTA, Krzysztof Marek – Renholder