Ansatte

Ansatte Skoleåret: 2021/2022
 E-post til alle pedagogisk ansatte: fornavn.etternavn@steinerskolen.no

ANDERSSON, Andrea – Faglærer tysk, kunst- og håndverk

ASKE, Espen – Faglærer kroppsøving, matematikk

BAKKE,  Roger – Assistent (skole og SFO)

BARI, Mariam – Assistent (skole og SFO)

BASS, Gontse – Assistent skole

BASS, Kelvin – Faglærer kunst & håndverk, engelsk

BERG, Anders – Daglig leder, faglærer naturfag

BERGE, Synnøve – Faglærer utdanningsvalg, sosiallærer

BERNHARDSEN, Helge – Klasselærer 8.kl.

BIONG, Martine – Spes-ped


BJUNE, Camilla – Faglærer håndarbeid, assistent skole

BJØRNØY, Nina – Faglærer utdanningsvalg, sosiallærer

BODVIN, Sunniva – Assistent skole, faglærer skolehage

CHIRICO, Justin – Assistent skole

CLAUDI, Anne Kathrine – Klasselærer 6.kl.

COLLIN, Vibeke Brende – Klasselærer 10.kl., håndarbeid

DRAZDIAK, Joakim – Vaktmester

DYBVIK, Maren – Klasselærer

ENGEN, Camilla – Assistent skole

FLOER, Kjell-Christian – Assistent skole og SFO

FOSTER-PILKINGTON, David – Trinneleder Ungdomstrinn, faglærer musikk og engelsk

GEELMUYDEN, Christer – Administrativ leder, IT ansvarlig, vitnemålsansvarlig

GEELMUYDEN, Vered – Faglærer engelsk, mat og helse, spesialpedagog

GRELLAND, Siri – Assistent skole

HAGEMANN, Karina – Leder SFO

HALLANGER, Maja – Faglærer musikk/bevegelse, spes-ped

HALLANGER, Magnus – Assistent

HOEN, Hege – Assistent skole

JENSEN, Annette Bonde, Klasselærer 7.kl, faglærer kunst & håndverk

JUVE, Tone – Klasselærer 2.klasse, faglærer engelsk, musikk

KLYVE, Hedvig Fon – Klasselærer 4.kl.

KOLSTØ, Anne Britt – Renholder

KRISTENSEN, Jessica – Assistent skole

LINDQUIST, Lita – Spesialpedagog

MAGNUS, Monica Enger – Administrasjon, vikaransvarlig

MATHISEN, Jeanette – Assistent, skole og SFO

MORO, Maria – Spes-ped

NENSETH, Elisabeth – Assistent skole

NESSE, Jenny Anne – Spesialpedagog, faglærer modellering

NGUYEN, Kiet Ga Hung – Renholder

OLOFSSON, Ellen – klasselærer 5. klasse, faglærer eurytmi

OLSEN, Odd jarle Stener – Faglærer gårds-/hagebruk

REIER-RØBERG, Christine – Klasselærer 9.kl., faglærer engelsk, norsk, religion

RELLING, Marie – Faglærer tysk, pianist

RENOUVIN, Gabrielle – Faglærer fransk, spesialpedagog

SAND, Ane – Klasselærer 3. klasse, faglærer eurytmi

SANDBERG, Ida – Spes-ped, faglærer kroppsøving

SCHJERVEN, Mette – Fagleder for spesialpedagogisk gruppe

SIMONSEN, Hannah – Medlærer, faglærer maling, kunsthistorie

SMIT, Erle – Spesialpedagog

STANGEBY, Marianne – Administrasjon, post, arkiv, resepsjon

VALLES, Magdalen – faglærer spansk

VERMELID, Michelle – spes-ped

WANDA, Helena Wenta – Renholder

WANG-HANSEN, Ann Elise –  Faglærer religion, spes.ped.

WENTA, Krzysztof Marek – Renholder

ZUBCHANINOVA, Daria – faglærer eurytmi