Fritid Færder

Vedlagt finner dere ny aktuell info om Fritidssenter Færder (Teigar) og om BUA – utlånsordning av fritidsutstyr. (Se plakat!) Vi vil gjerne at elever på Steinerskolen er godt kjent med tilbudene våre.  Her er noen lenker:

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/fritid-farder-aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/fritidssenter-farder/

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/fritid-farder-aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/rockeverksted/

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/fritid-farder-aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/bua-farder/