Fritid Færder

GRATISAKTIVITETER FRITID FÆRDER I HØSTFERIEN UKE 41

Hei, barns- og unges hjelpere! (5. trinn- 18 år.)

Fritid Færder sitt høstferieprogram er klart og man kan nå melde seg på. Her finner du: Basketball, forskjellige musikkverksted, låtskriverkurs, hip hop dansekurs i samarbeid med fantastiske Extend Art of Dance, gaming, skate..

Dersom dere tenker at noen har et særskilt behov for å få plass må dere kontakte oss på forhånd slik at vi kan ta de med når vi tildeler plasser. Det er viktig at dere som rekrutterer spesielt forklarer viktigheten av å gi beskjed dersom man likevel ikke ønsker å benytte seg av den tildelte plassen. Vi opplever dessverre at en del som er tildelt plass gjennom prioriteringsordning ikke møter opp, og plassen blir stående tom tross venteliste.

Lenke til program og påmeldingsskjema finner dere her:  

https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/gratis-aktiviteter-i-hostferien-2022.78133.aspx

Påmeldingsfrist 29. september.

Med vennlig hilsen

Arne Veierød
Virksomhetsleder. Fritid Færder.
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 40 92 05 97
www.færder.kommune.no