Læring i friluft – pilotprosjekt med Oslofjordens friluftsråd

Skolen vår er plukket ut til å være med på et pilotprosjekt i regi av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Oslofjordens Friluftsråd (OF). De skal starte opp et utviklingsprosjekt om læring i friluft.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til mer praktisk og variert undervisning i grunnskolen, og mer læring i friluft knyttet til alle fag og alle trinn.

Fokuset er stedsbasert læring og ” å lære om verden i verden”.
Det blir spennende. Vi gleder oss til å være med.