Sikker Skoleskyss

Sikker skoleskyss er et tema mange er svært opptatt av, og et grunnleggende krav er at skoleelevene transporteres på en sikker måte. Cirka 600.000 elever går på skolen hvert år. Rundt 145.000 grunnskoleelever reiser med buss til og fra skolen – hele eller deler av året.

Trygg trafikk har gitt ut en brosjyre om sikker skoleskyss som du kan åpne HER.