Trafikksikkerhet

Årets 7.klasse har nå fått opplæring i trafikksikkerhet og det å være skolepatrulje. De kommer til å stå ved fotgjengerfeltet hver morgen fra 08.15 – 08.30

Alle bes ta ekstra hensyn, sykle / gå når det er mulig og alle som har bil; vær så snill å se denne filmen. Det er mange som misforstår. https://www.youtube.com/watch?v=ijmlp-JTq4o

Foreldre bes minne på at alle bruker hjelm, og at ingen krysser veien oppe ved apoteket.

Hjelm er påbudt ved all sykling i skolens regi. Ingen hjelm = ingen sykling, uansett klassetrinn.

Vi håper på et godt samarbeid, for en tryggest mulig skolevei.

Mvh

Anders Berg

Daglig leder