Skolestart!

Vi håper dere alle har hatt en flott sommerferie og er klare til et nytt skoleår.

Steinerskolen i Vestfold ønsker alle elever velkommen mandag 17.august.

Spesielt velkommen til våre nye 2.klassinger.

Elever i 3.-10.kl. møter klokken 08:30.

Det er gult smittenivå. Det betyr at vi har samme organisering som rett før sommerferien. Klassene skal ikke blandes, men holde seg samlet innenfor sin klasse. Elevene i de ulike klassene skal derfor ikke stimle sammen i skolegården, men gå til inngangsdørene til hvert sitt klasserom hvor klasselærer vil møte dem. Vi ber om at dere snakker med barna/ungdommene deres om dette før mandag.

2.kl. møter klokken 09:30 sammen med foreldre. Vi ber om at foreldre passer på å overholde smitteverntiltak som bla. innebærer å holde minst 1. meters avstand til andre utenfor familien.

Mvh. Anders Berg

Daglig leder Steinerskolen i Vestfold