Skolehagen vår

Vi har en bugnende skolehage med høner, egen kompostfabrikk, grønnsaker, blomster frukt og bær. Her trives elever og voksne.