Ny ordning med 12 timer gratis SFO på 1.trinn

Nøtterøy 18.08.2022

Fra høsten 2022 er det innført 12 timer gratis SFO for elevene i 1.trinn. Det betyr at satsene justeres tilsvarende. Matpenger er ikke del av gratisordningen.

Barn i 1.trinn ved Steinerskolen i Vestfold får sin undervisning i Steinerbarnehagen på Nøtterøy. Skoletid er definert som kl.08:30-12:30 fire dager i uken og kl.08:30-13:30 en dag i uken.  Opphold utover denne tiden er for barna i 1.trinn definert som SFO.

Opphold i tidsrommet 07:30-08:30 (skolestart) er tilgjengelig for alle barn i 1.trinn, og det er ikke nødvendig å søke om SFO for dette.

 Pr.mnd.Pr.år (11 mnd)
Halv plass, fra skoleslutt til kl.15.00.  Kr. 0,-+ mat 150,- = kr.150,-Kr. 1 650,-
Hel plass, fra skoleslutt til kl.16.30  Kr. 936,- + mat 150,- = kr.1 086,-Kr. 11 946,-
Morgen SFO (kl.7.30-kl.8.30 = 5t/uke) er inkludert i skolepengene  Kr. 0,-Kr. 0,-

Tilskudd til gratis SFO og redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler (udir.no)

Ny tilskuddsordning – 12 timer gratis SFO på 1. trinn for frittstående grunnskoler som driver egen SFO (3).pdf