Steinerskolen i Vestfolds venner

Velkommen til
 Steinerskolen i Vestfolds Venner!

skolen tegningSteinerskolen i Vestfolds Venner er en ideell non-profit forening som ønsker å samle nåværende og tidligere elever, deres foreldre og andre som kjenner seg knyttet til skolen. Mange har opp gjennom årene opplevd glede og samhørighet til skolen og skolens arrangementer. Foreningen ønsker å opprettholde og løfte dette fellesskapet.

Intensjonen er å dele glede, styrke samhørighet og tilknytning, skape utvikling og få fellesskapet til å vokse.
Foreningen er et nettverk som formidler ressurser, materiell, penger, kunnskap og ideer til skolens videre vekst og utvikling. Arbeidet skal preges av samarbeid mellom foreningens medlemmer og at foreningen er en langsiktig partner for skolen.

Foreningens mål er å:
1.  Styrke og opprettholde tilhørighet til skolen
2.  Tilby medlemmer å være del av et sosialt felleskap
3.  Kanalisere ressurser til skolen

Foreningen bruker sosiale medier (Facebook siden er under arbeid) for å informere medlemmer om pågående aktiviteter, oppdateringer, kommende prosjekter og behov, i tillegg til denne hjemmesiden.

For å bli medlem av foreningen gå på «MELD DEG INN HER» på høyre siden og klikk på linken rett under. Du kommer da til vår registreringsside . Medlemskapet koster kr 200,- for en familie per kalenderår. Medlemskap gir tilgang til foreningens Facebook-side.

Akkurat nå er det et hovedprosjekt vi har behov for ressurser til:

Sportcourt ved gymsalen.

Skolen ønsker å etablere en ballplass mellom Gymsalen og Treklangen.
Det er behov for tribuner mot gymsalen volleyballnet og fotballmål med basketkurver over.

Til dette trengs både penger, arbeidskraft og materialene som beskrevet over. Kontakt: Vincent.harlan@steinerskolen.no 

Ønsker du å gi en generell støtte, er du velkommen til å betale mer enn minstebeløp for medlemsskap.

Venter på oppdatering

 

 

 

Bilder fra skolen