Hvem er vi

Hvem er vi

 
Alle foreldrene danner til sammen skolens foreldreforening. Blant foreldrene velges det

representanter til ulike funksjoner i foreldreutvalget (FU). Blant annet representanter for hver

klasse og hver barnehagegruppe, til et styre, til markedskomité og dugnadsgruppe.

 

FU skoleåret 2017/2018

FUNKSJON

Navn

Mailadresse

Telefon

Leder

Ragnhild Marie Næss

ragnhild@holddegfrisk.no

33 32 64 06/

997 07 537

Nestleder

Ann-Sofie Franck-Ring

asfranck@me.com

408 45 995

Sekretær

Vibeke Sørensen

vibeke2606@gmail.com

413 34 745

Kasserer 1

Terje Lund Sandal

terje.lundsandal@gmail.com

934 24 022

Kasserer 2

André Kristoffer Klopp

kristoffer@klopp.no

 916 29 609

Kasserer 3

Milva Evant

milva.evant@lekolar.no

901 83 155

Revisor

Trond Ottestad

tottest@broadpark.no

456 62 609

Stjerneskudd (FU-rep.)

Cecilie Poer

poercecilie@gmail.com

986 17 336

Stjerne (FU-rep.)

Vilde Bartz-Johannessen

vildebartz@gmail.com

991 04 081

Måne (FU-rep.)

Ewa M. Larsen

jobbewa@yahoo.no

922 92 432

Sol (FU-rep.)

Emely Henschien

emely.henschien@hotmail.no

480 35 634

Sydvesten (FU-rep.)

Ellen Just Hansen

el_ju_ha@hotmail.com

936 69 307

Østenfor (FU-rep.)

Øyvind Bakke Reier

oyvind.reidar.bakke@gmail.com

901 78 158

Vestenfor (FU-rep.)

Cecilie Poer

poercecilie@gmail.com

986 17 336

2.kl. (FU-rep.)

Line Holtan

lineholtan@gmail.com

952 01 234

3.kl (FU-rep.)

Ann Kristin Drtina

ann.kristin@drtina.no

907 39 339

4.kl (FU-rep.)

Nina Lafton-Lersand

ninalafton@gmail.com

975 03 740

5.kl (FU-rep.)

Hege Aurora Baltimar

meatopiaz@gmail.com

458 85 355

6.kl (FU-rep.)

Are Børsum Jacobsen

are.b.jacobsen@gmail.com

472 39 443

7.kl (FU-rep.)

Angelica Poer

angelicapoer@hotmail.com

936 79 429

8.kl (FU-rep.)

Ann-Sofie Franck-Ring

asfranck@me.com

408 45 995

9.kl (FU-rep.)

Vibeke Sørensen

vibeke2606@gmail.com

413 34 745

10.kl (FU-rep.)

Anniken Røed

annikenroed@gmail.com

934 52 328

1.vg (FU-rep.)

Jørgen Torsøe

jotorsoe@online.no

473 10 615

2.vg (FU-rep.)

     

3.vg (FU-rep.)

Ellen Berg

ellenberg365@gmail.com

401 41 961

Representant til SFF

Janne Ellingsen

jachelno@gmail.com

986 49 898

Markedskomité

Knut Evant

steinerskolemarked@gmail.com

920 14 688

 

Linn Hege Grøneng

Linda Svanberg Oddenes

Pernille Hesselberg Meyer

steinerskolemarked@gmail.com

 

98427855

41307965

943 50 420

 

Elisabeth Karlsen

steinerskolemarked@gmail.com

905 47 719

 

Helena Bisgaard

steinerskolemarked@gmail.com

905 56 021

Dugnadsgruppe

Richard Meltzer

richard.meltzer@regnskapsbistand.no

926 27 826

 

Asgeir Karlsen

ak@serit-skagerak.no

952 43 164

 

Joachim Høvik Drazdiak

Joakim.Drazdiak@steinerskolen.no

951 38 842

 

Eirik Müller-Jacobsen

eirik@jacobsen.org

992 41 217

Styreleder barnehagen

Cato Rusthaug

cato.rusthaug@dsb.no

996 96 525

Styreleder skolen

Per Jacobsen

pj@skc.no

913 10 435

Daglig leder skolen

Anders Berg

anders.berg@steinerskolen.no

33 35 22 05

 

Representantenes oppgaver:

  •  Delta på møte i FU én gang pr. måned. Dersom man selv ikke kan stille, skal vara tilkalles

  •  Formidle til sine klasser/grupper aktuell informasjon fra møtene

  •  Kan ta opp saker i FU

  •  Samarbeide med klasselærer om gjennomføringen av foreldremøtene

  •  Organisere innkjøp av gaver til klassens/gruppens lærer/ansatte til jul/sommer, dersom foreldrene ønsker dette (dette er vanlig)

  •  Være bindeledd mellom hjem og skole

  •  Påse at klassen har på plass de representantene den skal (vara FU-rep., markedsrepresentant og vara markedsrepresentant).

  •  Gjøre seg kjent med skolens ordensregelement, samt Steinerskolenes foreldreforbund  (SFF) sin «Håndbok i foreldrearbeid» (kan lastes ned her: http://www.foreldrene.no/downloads/)